Здравейте и добре дошли!

Благодарим Ви, че посетихте нашият сайт и се поинтересувахте от дейността ни!
Ще се постараем постоянно да ви уведомяваме за всичко, което правим при изпълнението на проекта ни.

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ

В обществото ни все още не се разбира значението на словосъчетанието "независим живот на хората с увреждания" и затова е нужно още веднъж де го обясним. Вярваме, че чрез представената по долу схема ще разберете какво означава това!

Индивидуална подкрепа

Оценка на потребностите

Всеки човек с увреждане има специфични/индивидуални потребности и подкрепата му трябва да е съобразена с тях

Достъпни жилища и лична помощ

Придвижването не става в недостъпна среда, дори и с подкрепата на механизма на личната помощ

Подкрепа от приятел

На английски се нарича "peer support" и представлява съдействие от приятел при нужда

Технически помощни средства

Богатото разнообразие на ТПС-та е предпоставка за водене на независим живот

Промени в средата

Достъпна среда

Осигуряване на достъпност на всички сгради с обществено предназначение и достъпен - градски и междуградски - автомобилен и железопътен транспорт

Пробщаващи нагласи

Общество, приемащо всички различни групи граждани, независимо дали са хора с увреждания, роми или други

Участие в обществени дейности

Изолирането на хората с увреждания от дейностите на общността е вредно и за двете страни

Подкрепящи общности

Общност, която подкрепя всеки свои член, е приобщаваща

Последни статии

Бъдете винаги в течение на последните ни дейности.