English

  Здравейте, приятели и съмишленици!

  Център за независим живот (ЦНЖ) е неправителствена организация на хора с увреждания и е поела за своя кауза независимия живот на българите с увреждания. В ЦНЖ, целенасочено и упорито, се води ежедневна тежка борба за защита правата на огромна група от хора, които са принудени да живеят в една паралелна вселена. А тя няма никакви допирни точки с останалата част на българското общество, освен по Коледа и Великден, когато се провеждат благотворителните акции.

  За да могат българите с увреждания да заживеят нормален и независим живот, битката за тяхното достойнство не бива да прекъсва никога. Но днешните условия – липса на достъпна архитектурна среда, липса на достъпен или специализиран транспорт, липса на лична помощ, обричат битката предварително на провал. Защото, ще перефразираме поговорката като „един човек с увреждане промяна не прави!“

  Центърът обезпечава своята дейност на 99% от донорско финансиране, на база разработени и отчетени проекти. Все по-трудно обаче донорите дават пари за споменатите по-горе проблеми и затруднения, защото сме страна от ЕС, т.е. развита в социалната сфера страна.

  Ето защо решихме да отворим тази секция на сайта си, с надеждата, че ще се намерят хора, които биха отделили от парите си, за да дарят средства за битката на българите с увреждания за достоен и независим живот.

  Сметките, по които може да дарите пари на ЦНЖ са в Първа инвестиционна банка (BIC - FINVBGSF)

  • в левове - BG39 FINV 9150 10BG N04G ZE
  • в евро - BG50 FINV 9150 10EU R04J 3Q
  • в долари - BG62 FINV 9150 10US D0A1 FL

  Благодарим Ви предварително и Ви уверяваме, че ще даваме пълен отчет за изразходването на всеки лев от дарените ни средства тук, на сайта ни.

  Екипа на ЦНЖ