English

    Социалната подкрепа (а не социалната помощ) е нещо, без което хората с увреждания не могат да водят независим живот. Големият въпрос е как се предоставя тя, какви са резултатите от нея и какви ползи носи за нас и за обществото. Например, едно е да имаш асистент, който сам си избрал и на когото сам си възложил какво, кога и как да свърши, а съвсем друго – да ти назначат някого, който те посещава от 9 до 17 и прави за теб само онова, което някой е решил да включи в „менюто” от услуги.

    Анализи: