English

    Образованието е важно, защото образованите хора трудно могат да бъдат контролирани от страна на властта или на доставчиците на услуги. И още нещо: благодарение на своето образование – разбирано далеч по-широко от формалните занимания в училище, без те да бъдат изключвани – хората могат да си намерят работа, да взимат решения за живота си и да осигуряват бита си по независим начин.

    Анализи: