English

Гражданското участие във взимането на политически решения е съвременният отговор на проблемите, свързани с характерното за представителната демокрация откъсване на властта от ежедневието на хората и техните проблеми. „Нищо за нас без нас!”бе и лозунгът на Европейската година на хората с увреждания. Но критичният преглед на резултатите от тази идеология показва, че участието на гражданския сектор във взимането на политически решения може да доведе до размиване на отговорностите на властта, обезоръжаване на гражданите в критичните им действия спрямо държавата, съучастничество в нелепи политически решения, и, не на последно място, лично облагодетелстване на „гражданското” представителство (разбирай, шепа лидери) от разпределението на публичен ресурс.

Анализи: