English

  Бюлетин "Независим живот"

  В бюлетина на ЦНЖ, който излизаше веднъж месечно, ще намерите информация, свързана с работата на организацията и живота на българите с увреждания, както и любопитни факти и интересни истории за известни и не толкова известни хора. На страниците на изданието ще разберете какво мислят за интеграцията, различието, толерантноста, равнопоставеността на хората и за още някои други неща интересни персони като Рашко Младенов, Мая Новоселска, танцьорите Дейвид Лок и Педро Макадо, Христо Гърбов, Стефан Цанев и др.

  2004 година
  брой 2 – 2004 г.
  брой 3 – 2004 г.

  2003 година
  брой 1 – 2003 г.
  брой 2 – 2003 г.
  брой 3 – 2003 г.
  брой 4 – 2003 г.
  брой 5 – 2003 г.
  брой 6 – 2003 г.
  брой 7 – 2003 г.
  брой 8 – 2003 г.
  брой 9 – 2003 г.
  брой 10 – 2003 г.
  брой 11 – 2003 г.
  брой 12 – 2003 г.

  2002 година
  брой 1 – 2002 г.
  брой 1 – 2002 г. - приложение
  брой 2 – 2002 г.
  брой 3 – 2002 г.
  брой 4 – 2002 г.
  брой 5 – 2002 г.
  брой 6 – 2002 г.
  брой 7 – 2002 г.
  брой 8 – 2002 г.
  брой 9 – 2002 г.
  брой 10 – 2002 г.
  брой 11 – 2002 г.
  брой 13 – 2002 г.

  2001 година
  брой 1 – 2001 г.
  брой 2 – 2001 г.
  брой 3 – 2001 г.
  брой 4 – 2001 г.
  брой 5 – 2001 г.
  брой 6 – 2001 г.
  брой 8 – 2001 г.
  брой 9 – 2001 г.
  брой 11 – 2001 г.
  брой 12 – 2001 г.

  2000 година
  брой 2 – 2000 г.
  брой 3 – 2000 г.
  брой 4 – 2000 г.
  брой 5 – 2000 г.
  брой 6 – 2000 г.
  брой 7 – 2000 г.
  брой 8 – 2000 г.
  брой 11 – 2000 г.

  1999 година
  пилотен брой 1999 г.
  брой 1 – 1999 г.